Regulamin

Zasady użytkowania Pracownia-Bukowiec.pl

Poniższy regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2020 r.

Sklep internetowy, działający pod adresem pracownia-bukowiec.pl prowadzony jest przez firmę „BUKOWIEC” Zbigniew Bukowiec wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, adres wykonywania działalności: ul. W. Witosa 22, 34-600 Limanowa, NIP 7371998226, REGON 369875296.

 1. Kupujący składa zamówienia za pośrednictwem strony internetowej pracownia-bukowiec.pl.
 2. Kupujący zobowiązany jest przed złożeniem zamówienia zapoznać się z treścią przedmiotowego Regulaminu.
 3. Złożenie przez Kupującego zamówienia oznacza zapoznanie się z treścią przedmiotowego Regulaminu i akceptację jego treści, a także akceptację Polityki prywatności.
 4. Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku naruszenia zasad przedmiotowego Regulaminu.
 5. Wszystkie ceny towarów podane na stronie internetowej Sklepu są cenami w złotych polskich. Do każdej przesyłki dołączony jest paragon fiskalny lub faktura bez VAT (wystawiana na życzenie Kupującego).
 6. Sprzedający dokłada należytej staranności, aby treść stron WWW Sklepu internetowego jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości, jednocześnie zastrzega sobie, że ostateczny wygląd sprzedawanych przedmiotów może się nieznacznie różnić od przedstawionego na zdjęciu (np. rozmieszczeniem wzoru, odcieniem kolorów).
 7. Warunkiem realizacji złożonego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, w szczególności podanie numeru telefonu, adresu dostawy oraz adresu e-mail umożliwiających potwierdzenie zamówienia oraz wyrażenie zgody na posłużenie się wskazanymi danymi. Skutkiem niedopełnienia przez Kupującego powyższych obowiązków jest brak możliwości realizacji zamówienia przez Sprzedającego.
 8. Przyjęte zamówienie zostaje automatycznie potwierdzone za pomocą zwrotnej wiadomości wysłanej na adres e-mail podany w złożonym zamówieniu. Kupujący będzie informowany drogą mailową o dalszym przebiegu zamówienia. Sprzedający przystępuje do realizacji zamówienia po stwierdzeniu, że formularz zamówienia został wypełniony prawidłowo tj. w sposób umożliwiający realizację zamówienia.
 9. Klient zobowiązany jest do zapłaty za produkty zamówione w pracownia-bukowiec.pl w tym za koszty dostawy. Płatność w formie przedpłaty musi nastąpić nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Płatność odbywa się za pomocą przelewu. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Rękodzieło Bukwiec zamówienie jest przekazywane do realizacji. Więcej informacji o terminach realizacji zamówienia i dodatkowymi kosztami związanymi z poszczególnymi formami płatności znaleźć można na stronach pomocy Czas realizacji zamówienia oraz Koszty dostawy.
 10. Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych liczonych od dnia potwierdzenia zamówienia opisanego w pkt. 9 niniejszego Regulaminu. Czas ten nie dotyczy produktów przy których znajduje się informacja o innym czasie realizacji.
 11. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U z 2014 r., poz. 827) Konsument* ma prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych począwszy od dnia odbioru przedmiotu zamówienia. Konsument w związku z odstąpieniem od umowy zobowiązany jest do zwrócenia Sprzedającemu przedmiotu zamówienia w stanie niezmienionym wraz z dowodem zakupu (paragon lub faktura) i wypełnionym formularzem zwrotu. Zwrot przedmiotu zamówienia powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni. Koszt przesyłki ze zwracanym przedmiotem zamówienia ponosi Konsument. Sprzedający dokona zwrotu płatności nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy.
  *Art. 221 Kodeksu cywilnego stanowi: [Pojęcie konsumenta] Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 12. Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.
 13. Wysyłki według Regulaminu realizowane są tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Warunki dostawy poza granice kraju omawiane są indywidualnie z Kupującym.
 14. Faktura do paragonu może zostać wystawiona wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie zostanie zamieszczony NIP nabywcy. Sprzedawca nie ma prawa wystawienia faktury do paragonu, który nie będzie zawierać numeru NIP nabywcy, mimo zgłoszenia takiego żądania przez Kupującego w ustawowym terminie.